Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Kontener

Aktualności:

WAŻNA INFORMACJA!

Dodano: 21 sierpnia 2021,15:35

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OD 01.09.2021r.:

UCHWAŁA NR XLVIII/578/21 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielone w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póź. zm.) oraz art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z póź. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta
– Rada Miejska w Zawierciu – uchwala
§ 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie, zwane dalej “przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 (pięciu) godzin dziennie, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat wnoszą opłatę za każdą godzinę zajęć, zwaną dalej “opłatą”.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
§ 3. Zwolnieniu z opłaty podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.
§ 5. Traci moc uchwała nr LXIII/590/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Justyna Wesołowska

 

SPOTKANIE ADAPTACYJNE

Dodano: 20 sierpnia 2021,15:16

Serdecznie zapraszamy  wszystkie dzieci i rodziców, którzy niebawem dołączą do naszej przedszkolnej społeczności na zajęcia adaptacyjne.

Czekamy na Was w dniu 27 sierpnia 2021r. o godzinie 10:00 – 16.00.

Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego dla dzieci.

Do zobaczenia!

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Dodano: 20 sierpnia 2021,15:07

Zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 1 września 2021r. o godz. 16:00.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dodano: 20 sierpnia 2021,15:05

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy na zebrania w poszczególnych grupach:

30.08.2012r., godz. 16:00:

  • “Misie”- wychowawca: Anna Kłósek
  • “Krasnale”- wychowawca: Martyna Kustra-Kurzak i Mariola Golba
  • “Smerfy”- wychowawca: Monika Bryła i Monika Dąbrowa
  • “Czarodzieje”- wychowawca: Dorota Tomanek

31.08.2021r., godz. 16:00:

  • “Skrzaty”- wychowawca: Ewa Pelon
  • “Elfy”- wychowawca: Małgorzata Stańczyk i Teresa Malara
  • “Ekoludki”- wychowawca: Iwona Chwastek

Wakacyjne życzenia

Dodano: 24 czerwca 2021,17:30
“Już jest lato, już jest lato!
Wyjeżdżamy z mamą, tatą.
W góry, w lasy lub nad morze,
każdy jedzie tam, gdzie może.
Bliżej słońca, bliżej wody,
by się kąpać dla ochłody.
Na jagody chodzić w las,
bo wakacji nadszedł czas”
Wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzinom życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku 🌞
Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil oraz interesujących podróży 🏖
Do zobaczenia we wrześniu 😊
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola nr 15 “Ekolaczki”

Dyżur wakacyjny

Dodano: 24 czerwca 2021,9:54

Prosimy rodziców o wpłatę za żywienie za miesiąc lipiec- dyżur wakacyjny  na numer konta

75 1240 4142 1111 0011 0123 1250

Dziękujemy:)

Dodano: 23 czerwca 2021,9:23

DUŻO ZDROWIA , SZCZĘŚCIA, UŚMIECHU, RADOŚCI ZE SWOICH POCIECH życzy Pani Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola nr 15

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2021 roku

Dzień Dziecka

Dodano: 1 czerwca 2021,9:53

Drogie Dzieci życzymy Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości, niech zawsze uśmiech promienieje na Waszych buziach, niech Wam się spełnią wszystkie marzenia 

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola nr 15 

Balon Dzień Dziecka Japonia - Darmowe zdjęcie na Pixabay

26.05- Dzień Mamy

Dodano: 26 maja 2021,14:19

Wszystkim Mamom składamy najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, dumy ze swoich pociech oraz spełnienia najskrytszych marzeń 🙂

Dyrektor, Nauczyciele oraz Pracownicy Przedszkola nr 15

Może być zdjęciem przedstawiającym kwiat