Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

kadra pedagogiczna ekolaczki Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to zespół wspaniałych, kompetentnych i bardzo kreatywnych nauczycieli wychowania przedszkolnego. To kobiety z pasją, dzięki czemu osiągają bardzo dobre efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i predyspozycji dzieci.

Gruntowna wiedza naszych pedagogów zdobyta podczas specjalistycznych studiów oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi gwarantują państwa pociechom wysoki poziom zajęć. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny nauczycieli pozwalają dzieciom uczyć się i bawić w twórczej, pełnej zrozumienia, przyjaznej atmosferze.

W codziennej pracy nauczyciele – wychowawcy dbają o harmonijny rozwój dzieci. Starają się, aby zajęcia prowadzone w przedszkolu były ciekawe, rozbudzały aktywność intelektualną, prowokowały do samodzielnego odkrywania świata, a przy tym były dostosowane do możliwości, potrzeb oraz poziomu rozwoju przedszkolaków.

Wiedząc jak istotny jest rozwój i pogłębianie swoich umiejętności nauczyciele dbają o sukcesywne podnoszenie własnych kwalifikacji uczestnicząc w wielu konferencjach, warsztatach i radach pedagogicznych typu szkoleniowego, a także dzieląc się swoją wiedzą i pomysłami podczas zajęć koleżeńskich.

Wychowawcy mają świadomość potrzeby stałej i rzetelnej współpracy z rodzicami uznając ich za partnerów w procesie wychowania dzieci.

Grono Pedagogiczne:

Dyrektor przedszkola:

mgr Beata Ligór

Nauczyciele:

mgr Monika Bryła
mgr Iwona Chwastek
mgr Monika Dąbrowa
mgr Mariola Golba
mgr Anna Kłósek
mgr Martyna Kustra – Kurzak
mgr Teresa Malara
mgr Monika Nowak
mgr Ewa Pelon
mgr Małgorzata Stańczyk
mgr Dorota Tomanek

Pracownicy administracji i obsługi przedszkola:

Pomoc nauczyciela:

Beata Bebel
Urszula Gałecka
Sylwia Kwaśniewska
Zenobia Mogiła
Agnieszka Musiałek
Dagmara Sikora
Olga Skrzypiec
Joanna Szatan
Karolina Wilska

Intendentka:
Joanna Grzybek

Pracownicy kuchni:

Elżbieta Kozłowska
Teresa Krawczyk
Alicja Kochanowska

Konserwator:
Józef Ziobro