Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

rozklad dnia ekolaczkiRamowy Rozkład Dnia

6.00 – 8. 30 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy z wykorzystaniem materiału montessoriańskiego. Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne.
8.00 – 9.30 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego.
9.30 – 12.15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu, spacery. Zabawy dowolne.
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności Samoobsługowe.
12.30-13.00 Obiad.
13.00-16.00 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Praca stymulacyjna, korygująca rozwój dziecka w formie pracy indywidualnej lub zespołowej. Podwieczorek. Dowolna działalność dzieci pod opieką nauczyciela. Zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań. Kontakty indywidualne z rodzicami.
16.00-17.00 Dezynfekcja pomieszczeń przedszkola.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w godz. od 8.30 do 13.30