Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

rozklad dnia ekolaczkiRamowy Rozkład Dnia

6.00 – 9. 00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
9.00 – 9.15 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe
9.15 – 9.40 Śniadanie
9.40 – 12.15 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne.
12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności Samoobsługowe.
12.30-13.00 Obiad.
13.00-13.45 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza.
13.45-14.00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.
14.00-17.00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w godz. od 9.00 do 14.00