Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa II "Krasnale":

Krasnale w październiku

Dodano: 12 września 2017,20:04

Tematyka :

Jesień w ogrodzie

Warzywa znane i lubiane

Moja rodzina

Zwierzęta domowe

Dziecko:

  • Próbuje rozróżniać i nazwać wybrane warzywa i owoce (marchew, pomidor, por, jabłko, gruszka, śliwka).
  • Obserwuje rośliny w najbliższym otoczeniu, w kąciku przyrody, podczas spacerów.
  • Gromadzi w kąciku przyrody materiał przyrodniczy (owoce, warzywa).
  • Zna imiona członków najbiższej rodziny.
  • Wskazuje i nazywa członków swojej najbliższej rodziny na zdjęciach.
  • Próbuje opowiadać o wydarzeniach w rodzinie.
  • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta domowe (kot, pies, chomik).
  • Próbuje wypowiadać się na temat wyglądu zwierząt domowych (kot, pies, chomik) oraz jego cech charakterystycznych ( poruszanie się, odżywianie, głos jaki wydaje).
  • Naśladuje wybrane zwierzęta w czasie zabaw i ćwiczeń gimnastycznych (pies, kot, chomik).
  • Próbuje wypowiadać się na temat zwierząt domowych, które posiada (zabawy, opieka nad ulubieńcem).

Dodano: 4 maja 2017,8:03

Drodzy Rodzice!

Małe dzieci niezwykle silnie doświadczają emocji nie potrafią, ich jednak rozpoznawać i nazywać. Dzieci długo uczą się kontrolowania emocji. Wspieranie dziecka w rozwoju emocjonalnym wymaga czasu, wrażliwości, cierpliwości, miłości… Nazywanie emocji i pewna już umiejętność ich kontrolowania ma miejsce dopiero u kilkulatków, a to, na ile dziecko nabywa tych umiejętności, jest bardzo uzależnione od relacji z dorosłymi. Silne przeżywanie emocji przez małe dzieci spowodowane jest burzą hormonalną, której jeszcze nie potrafią opanować. To dorośli pomagają dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, uczą, jak je pokazać, nazwać, kontrolować. Dzieci intuicyjnie odczuwają stany emocjonalne dorosłych i właśnie te emocje i ich przejawy naśladują. Rozmawiajmy z dziećmi o emocjach, nazywajmy je, pokazujmy oraz wyznaczajmy granice. Umiejętność wyrażania emocji warunkuje relacje społeczne. Pomóżmy dzieciom nabywać dojrzałości emocjonalnej, która pozwoli im wychodzić odważnie naprzeciw światu.

Dzieci wzrastają w określonej grupie społecznej, w określonej wspólnocie. Pierwszą i najważniejszą z nich jest rodzina. To właśnie w niej otrzymują miłość i uczą się ją odwzajemniać. Wzór swoich rodzinnych relacji przeniosą w dorosłość. Wszystko, czego dziecko nauczy się oczekiwać od swojego pierwszego opiekuna, staje się pryzmatem, przez który postrzega i interpretuje swoje późniejsze związki. To w rodzinie, poprzez kontakty z innymi i rozwijające się relacje kształtuje się m.in. tożsamość dziecka. Bardzo ważny dla dziecka jest wspólnie spędzany czas np. rozmowy, wspólne posiłki, zabawy, spacery, oglądanie fotografii, rodzinne opowieści, odwiedziny i kontakty z bliższą i dalszą rodziną.

Grupa II „Krasnale”

Dodano: 5 marca 2014,11:40

grupa 2 krasnale Grupa II „KRASNALE”- dzieci 3 i 4- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Mariola Golba
mgr Iwona Karolczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Agnieszka Musiałek

„Krasnale” to najfajniejsza grupa w naszym przedszkolu. Potrafimy już tak wiele! Gdy wychodzimy na spacer, każdy kto nas spotyka, uśmiecha się widząc śliczne buzie naszych koleżanek i kolegów. Gdy śpiewamy piosenki lub bawimy się na placu przedszkolnym to słychać nas chyba w całym mieście. Bardzo się lubimy, bawimy się zgodnie, pomagamy sobie, uczymy się i tak wesoło mija nam czas w przedszkolu. Naszą wychowawczynią jest pani Mariola i pani Iwonka. Mają chyba szklaną kulę, bo widzą i słyszą wszystko…