Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa II "Krasnale":

w marcu Krasnale

Dodano: 1 marca 2018,16:52

Dzieci 3-4-letnich z grupy II „Krasnale”

w marcu omawiają tematykę

 

Zwierzęta sprzed milionów lat.

Marcowa pogoda.

Nadeszła wiosna.

Wielkanoc.

Nabywają następujące wiadomości i umiejętności:

 1. Rozpoznają i nazywają zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla określonej pory roku, np. deszcz, śnieg, mróz, mgła, wiatr, zachmurzenie, roztopy.
 2. Znają znaczenie symboli przedstawiających zjawiska pogodowe.
 3. Prowadzą okresowo kalendarz pogody korzystając z symbolicznych oznaczeń zjawisk pogodowych.
 4. Pomagają w pielęgnowaniu roślin w kąciku przyrody.
 5. Bawią się głosem naśladując różne odgłosy.
 6. Słuchają piosenek śpiewanych przez nauczyciela i odtwarzanych z CD.
 7. Bawią się przy muzyce z jednoczesnym śpiewem.
 8. Starają się śpiewać wybrane piosenki ludowe.
 9. Określają położenie przedmiotu w przestrzeni w sytuacjach zabawowych stosując określenia: na, pod, przede mną, za mną, obok mnie.
 10.  Dostrzegają powtarzalność sekwencji ułożonych w szeregach.
 11. Odtwarzają proste rytmy ruchowe np. skoki – kroki, dźwiękowe np. klaskanie – tupanie.
 12.  Kontynuuje prosty rytm wg przedstawionego schematu.

 

Wiersz do nauki:

Kwiaty wiosny

 

Krokus, hiacynt i tulipan

wiosnę chciały dziś powitać.
Wdzięcznie wszystkim się kłaniają
między sobą coś szeptają.

Nagle deszczyk je podlewa,
miło szumią wkoło drzewa.
Do słoneczka główki wznoszą

O promyki ciepłe proszą.

Bożena Forma

Zimowy wiersz do nauki na pamięć

Dodano: 7 grudnia 2017,16:40

Spacer maluchów

Pada śnieżek biały,

puszysty i suchy,

idą na spacerek

z przedszkola maluchy.

Pada śnieżek biały,

jest już po kolana.

Lepią dzieci razem

śmiesznego bałwana.

Ulepiły pięknie:

- Do widzenia panu!

Jutro znów przyjdziemy,

zaraz po śniadaniu!

Dodano: 4 maja 2017,8:03

Drodzy Rodzice!

Małe dzieci niezwykle silnie doświadczają emocji nie potrafią, ich jednak rozpoznawać i nazywać. Dzieci długo uczą się kontrolowania emocji. Wspieranie dziecka w rozwoju emocjonalnym wymaga czasu, wrażliwości, cierpliwości, miłości… Nazywanie emocji i pewna już umiejętność ich kontrolowania ma miejsce dopiero u kilkulatków, a to, na ile dziecko nabywa tych umiejętności, jest bardzo uzależnione od relacji z dorosłymi. Silne przeżywanie emocji przez małe dzieci spowodowane jest burzą hormonalną, której jeszcze nie potrafią opanować. To dorośli pomagają dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, uczą, jak je pokazać, nazwać, kontrolować. Dzieci intuicyjnie odczuwają stany emocjonalne dorosłych i właśnie te emocje i ich przejawy naśladują. Rozmawiajmy z dziećmi o emocjach, nazywajmy je, pokazujmy oraz wyznaczajmy granice. Umiejętność wyrażania emocji warunkuje relacje społeczne. Pomóżmy dzieciom nabywać dojrzałości emocjonalnej, która pozwoli im wychodzić odważnie naprzeciw światu.

Dzieci wzrastają w określonej grupie społecznej, w określonej wspólnocie. Pierwszą i najważniejszą z nich jest rodzina. To właśnie w niej otrzymują miłość i uczą się ją odwzajemniać. Wzór swoich rodzinnych relacji przeniosą w dorosłość. Wszystko, czego dziecko nauczy się oczekiwać od swojego pierwszego opiekuna, staje się pryzmatem, przez który postrzega i interpretuje swoje późniejsze związki. To w rodzinie, poprzez kontakty z innymi i rozwijające się relacje kształtuje się m.in. tożsamość dziecka. Bardzo ważny dla dziecka jest wspólnie spędzany czas np. rozmowy, wspólne posiłki, zabawy, spacery, oglądanie fotografii, rodzinne opowieści, odwiedziny i kontakty z bliższą i dalszą rodziną.

Grupa II „Krasnale”

Dodano: 5 marca 2014,11:40

grupa 2 krasnale Grupa II „KRASNALE”- dzieci 3 i 4- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Mariola Golba
mgr Iwona Karolczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Agnieszka Musiałek

„Krasnale” to najfajniejsza grupa w naszym przedszkolu. Potrafimy już tak wiele! Gdy wychodzimy na spacer, każdy kto nas spotyka, uśmiecha się widząc śliczne buzie naszych koleżanek i kolegów. Gdy śpiewamy piosenki lub bawimy się na placu przedszkolnym to słychać nas chyba w całym mieście. Bardzo się lubimy, bawimy się zgodnie, pomagamy sobie, uczymy się i tak wesoło mija nam czas w przedszkolu. Naszą wychowawczynią jest pani Mariola i pani Iwonka. Mają chyba szklaną kulę, bo widzą i słyszą wszystko…