Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa III "Skrzaty":

W listopadzie…

Dodano: 2 listopada 2018,12:42

Tematyka:

„Moja ojczyzna”

„Co z czego otrzymujemy”

„Moja rodzina, mój dom”

„Moje prawa i obowiązki”

 

Dziecko:

 • nazywa swój kraj – Polska
 • bierze udział w zajęciach z mapą polski
 • zna symbole narodowe –  godło państwowe, flagę polski
 • słucha hymnu polski
 • ogląda zabytki Warszawy na ilustracjach, zdjęciach
 • zgłasza swoje potrzeby związane z funkcjonowaniem
  w grupie dorosłych i rówieśników
 • wie jak nazywa się jego grupa w przedszkolu
 • potrafi odnaleźć swoja salę w przedszkolu, grupę swoich kolegów, wychowawczynię (np. na placu przedszkolnym, w teatrze, itp.)
 • opowiada o ważnych wydarzeniach w rodzinie
 • zna imiona członków najbliższej rodziny
 • zwraca się z szacunkiem do pracowników przedszkola
 • stara się sumiennie wypełniać powierzone mu obowiązki:
  1. sprząta po skończonej zabawie, pracy
  2. pełni rolę dyżurnego podczas posiłków, w łazience
 •  Chętnie przychodzi do przedszkola

WRZESIEŃ

Dodano: 11 września 2018,22:16

Drodzy Rodzice!

Podczas wielu zabaw i różnorodnych zajęć dzieci uczą się pojęć i rozwijają umiejętności, które będą niezbędne do poradzenia sobie w szkole. Począwszy od umiejętności skupienia uwagi na tym, co mówi nauczyciel i umiejętności zrozumiałego komunikowania swoich myśli (na miarę dziecięcych możliwości, oczywiście) po umiejętność rysowania po śladzie. Przede wszystkim powinnyśmy pamiętać, by nie ganić dziecka za to, że czegoś nie rozumie. Dzieci w wieku przedszkolnym i jeszcze wczesnoszkolnym, by pojąć pewne zasady i nabyć umiejętności, potrzebują bardzo wielu powtórzeń. Możemy je wesprzeć przede wszystkim cierpliwością i zachętą do działania, mądrze wykorzystując codzienne sytuacje lub organizując pewne zabawy. Bo to jest właśnie podstawowa tajemnica inteligencji – aby coś zrozumieć, potrzebujemy tego doświadczyć, czasem wielokrotnie!

Uczymy tego, co najważniejsze:

 • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz postawy poszanowania przyrody;

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela oraz odpowiadanie na pytania, rozwijanie odwagi wypowiadania własnych myśli;

- wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób;

- rozwijanie właściwego poczucia własnej wartości m.in. poprzez doświadczanie sprawstwa i twórczego działania podczas  wytwarzania prac plastycznych wg własnego pomysłu;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in. poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i spaceru.

 • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej;

- rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie spostrzegawczości i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej

- rozwijanie wrażliwości plastycznej na kolory i kształty; wdrażanie do rozumienia określenia jesienne kolory; rozwijanie pomysłowości i wyobraźni m.in. poprzez tworzenie kompozycji z kasztanów do wysłuchanej piosenki

Grupa V “Skrzaty”

Dodano: 10 marca 2014,11:50

grupa 3 skrzaty Grupa V „SKRZATY”- dzieci 4- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Martyna Kustra-Kurzak
mgr Anna Kłósek

POMOC NAUCZYCIELA:

Zdzisława Podbielska

„Czy Wy wiecie, czy Wy wiecie, Skrzaty jednak są na świecie…!!!”

Jeśli ktoś nie wierzy musi koniecznie zajrzeć do naszego przedszkola- tu można spotkać wesołe „Skrzaty”. Do przedszkola chodzimy już drugi rok i bardzo je lubimy, gdyż w naszej grupie codziennie dzieje się coś ciekawego. Uwielbiamy figlować, psocić, wesoło bawić się w sali zabaw ruchowych i na naszym podwórku, chętnie także śpiewamy piosenki, tańczymy, malujemy farbami, wycinamy nożyczkami a z plasteliny lepimy prawdziwe „cuda”. Nasze panie są z nas naprawdę dumne. W przedszkolu zdobywamy wiele nowych wiadomości i umiejętności, które przydadzą nam się w dalszej edukacji.