Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa IV "Smerfy":

Lubimy książki

Dodano: 18 maja 2015,16:39

Drodzy Rodzice!

Jedną z ważnych inwestycji w rozwój dziecka jest czytanie mu książek! W filmach i grach komputerowych dziecko ma wszystko podane na tacy – nie musi mentalnie wysilać się, by zrozumieć przekaz. Książki rozwijają wyobraźnię, uczą wyciągania wniosków, pozwalają lepiej rozumieć świat – przedstawione w nich postacie i ich doświadczenia pozwalają kilkulatkowi zmierzyć się z sytuacjami znanymi z dnia codziennego i szybciej zaadaptować się do otaczającej rzeczywistości. Rozwój takich cech, jak kreatywność, twórczość czy empatia, to tylko niektóre zalety wynikające z czytania książek. Bardzo praktyczne znaczenie ma szybsze doskonalenie się umiejętności lingwistycznych dzieci, które już od najmłodszych lat zetknęły się z literaturą. Słuchanie książek, śledzenie wzrokiem tekstu, oglądanie ilustracji pozwala dziecku poznać zasady konstrukcji zdań, przyspiesza proces rozpoznawania liter, rozwija koncentrację uwagi i umiejętność wyławiania informacji… – wszystko to przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania i generalnie lepszego radzenia sobie w szkole. Ponadto, wieczorna lektura pozwala dziecku wyciszyć się i uspokoić. Warto więc pielęgnować ten sposób spędzania wolnego czasu. Warto czytać dziecku codziennie! Jak powiedział Umberto Eco, kto czyta książki, żyje podwójnie.

Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, odpowiedzialność, samodyscyplina, współdziałanie, książki…

Uczymy tego, co najważniejsze:

•           Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- wdrażanie do kulturalnego zachowania w miejscach użyteczności publicznej na przykładzie biblioteki (ciche rozmowy, konieczność zachowania porządku);

- kształtowanie postawy szacunku wobec pracy bibliotekarzy;

- kształtowanie zamiłowania do korzystania z dorobku kultury m.in. poprzez czytanie książek;

- rozbudzanie zainteresowania książką i czytelnictwem m. in. poprzez wskazanie na książki jako źródło wiedzy, przeżywanie przyjemnych doznań w związku z przygodami bohaterów, poznawaniem ich świata myśli i uczuć;

- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną własność;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy.

•           Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- doskonalenie sprawności podrzucania i łapania piłek; rozwijanie ogólnej sprawności i zręczności; doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko m.in. poprzez ozdabianie wzoru według własnego pomysłu;

- rozwijanie umiejętności dekodowania i kodowania informacji poprzez stosowania kodów ikoniczno-obrazkowych;

- wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych fragmentów tekstu; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat treści opowiadania; wzbogacanie słownictwa związanego z tematami zajęć (np. wyposażenie biblioteki, dawne materiały pisarskie); ćwiczenia narządów artykulacyjnych – języka, warg, policzków; ćwiczenie dykcji;

- poznanie zasad korzystania z książek i dbania o książki;

- rozwijanie logicznego myślenia poprzez m.in. układanie historyjki obrazkowej opowiadającej o cyklu powstania książki, układanie i opowiadanie historyjki o Czerwonym Kapturku; doskonalenie umiejętności dodawania; rozwijanie orientacji na kartce – określanie miejsc: góra, dół, prawa i lewa strona kartki/ książki itd.

Jak wspierać dziecko?

•           W pierwszej klasie dziecko podejmie naukę czytania. Ważnym zadaniem dorosłych jest przygotować dziecko do nabywania tej umiejętności. Przygotowywać dziecko można i należy na różne sposoby: rozwijać spostrzeganie wzrokowe (np. układając domino obrazkowe, wyszukując różnic na obrazkach, układanie klocków, zabawek wg podanego wzoru), rozwijać wrażliwość słuchową (np. bawiąc się w dopowiadanie rymów, naśladowanie dźwięków), rozwijać umiejętność kodowania i dekodowania prostych informacji za pomocą obrazków… Ważne jest także wskazanie na samą wartość umiejętności czytania. Jeśli pomożemy dziecku pokochać książki, z dużo większą motywacją będzie uczyło się czytać, nawet jeśli opanowanie techniki czytania okaże się przejściowo trudne.

Warto porozmawiać o… książkach, które interesują dziecko!

•           Warto czytać dziecku książki, oglądać razem ilustracje i… rozmawiać o tym, co przeżyli bohaterowie, zastanawiać się nad tym, czy i jak inaczej mogli postąpić… oraz zachęcać, by dziecko dzieliło się swoimi wrażeniami i wyrażać własne. Rozmowa o przygodach bohaterów, ich zachowaniach, wyborach, decyzjach i konsekwencjach uczy krytycznego myślenia, mądrości życiowej i wrażliwości moralnej. I warto wzbogacać biblioteczkę dziecka!

Warto poczytać… ulubione książki dziecka!

Grupa VI „Smerfy”

Dodano: 10 marca 2014,11:55

grupa 4 smerfy Grupa VI „SMERFY”- dzieci 5 i 6- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Monika Bryła
mgr Iwona Chwastek

POMOC NAUCZYCIELA:

Zdzisława Podbielska

Smerfy to wesołe, rozbrykane i pełne fantazji przedszkolaki! Uwielbiamy robić kawały, śpiewać piosenki i malować farbami. Potrafimy już wycinać nożyczkami, a niektóre Smerfy same wiążą sznurowadła!. Chętnie poznajemy nasze otoczenie i różne nowe, ciekawe rzeczy. Każdego dnia witamy dzień w przedszkolu uśmiechem i staramy się wspaniale, twórczo spędzać czas oraz pilnie poznawać otaczający świat.

Potrafimy już wiele ale ciągle uczymy się czegoś nowego. Chcemy zostać małymi ekologami, uczymy się postaw proekologicznych. Chętnie eksperymentujemy podczas zabaw plastycznych, by nasze rączki były gotowe do pracy w szkole. Lubimy swoją salę, która jest bardzo kolorowa i czasem ciężko nam się z nią rozstać, gdy w progu czekają rodzice. Nasze uśmiechy są świadectwem przyjemnie spędzonego tutaj czasu.