Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa V "Ekoludki":

We wrześniu u “Ekoludków”

Dodano: 13 września 2018,19:47

Tematyka

 1. To jestem ja
 2. To moja grupa
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień

Dziecko:

 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Korzysta z pomocy nauczyciela jako pośrednika w sytuacjach trudnych
 • Podejmuje działania na rzecz innych – pomaga młodszym dzieciom
 • Stosuje zwroty grzecznościowe
 • Potrafi przyznać się do błędu
 • Rozumie zasadność konsekwencji złego zachowana
 • Wyjaśnia rolę odblasków
 • Rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wyjaśnia ich znaczenie
 • Rozpoznaje liście i owoce drzew
 • Gromadzi materiał przyrodniczy

ARTYKUŁ

Dodano: 20 marca 2016,2:06

CHARAKTERYSTYKA
DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO I SZEŚCIOLETNIEGO
Z materiałów przygotowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Właściwości rozwoju dziecka 5-letniego
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Dziecko pięcioletnie:
- jest wzrostu około 107-110 cm,
- ma niezbyt twardy kościec i stosunkowo słabe mięśnie,
- nie usiedzi długo na jednym miejscu,
- często zmienia pozycje: podpiera się, kładzie na stoliku,
- woli pracować leżąc na podłodze niż siedzieć przy stoliku,
- lubi ruch, jest aktywny,
- ma jeszcze słaby nadgarstek,
- nie potrafi jeszcze odraczać zaspakajania potrzeb biologicznych,
- czasami staje się marudny lub pobudzony z powodu zmęczenia lub głodu, ale nie potrafi jeszcze uświadomić sobie tego,
- nie uświadamia sobie, że źle, widzi lub źle słyszy.
Motoryka duża
- pięciolatek jest dzieckiem ruchliwym; biega, skacze, wspina się na drabinki, przeplotnie,
- huśta się na huśtawce, uczy się samodzielnego rozhuśtania się,
- ma rozwiniętą koordynację ruchów i koordynację wzrokowo-ruchową,
- zaczyna uczyć się jeździć na rowerze na dwóch kołach,
- zwinnie biega, skacze na dwóch nogach przed siebie,
- skacze na jednej nodze w miejscu,
- stoi przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach,
- raczej nie chwiejąc się i nie wypadając z trasy, przechodzi po wąskiej dróżce o szerokości około 25cm,
- utrzymuje równowagę przy pomocy rąk,
- robi trzy przysiady samodzielnie; podnosząc się z nich, może nieco chwiać się,
- dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzi i schodzi ze schodów naprzemiennie,
- uczy się zasad, prawidłowości,
- uczy się zwracać uwagę na inne dzieci.
Motoryka mała
- sprawnie łączy klocki typu lego, wylepia z plasteliny,
- nawleka korale na żyłkę, przykleja naklejki, przycina nożyczkami papier, drze papier na małe kawałki i wykleja nim kontury.
Czynności grafomotoryczne
- prawidłowo trzyma ołówek,
- rysuje linie pionowe, poziome i ukośne,
- odwzorowuje koło, krzyżyk, kwadrat, odwzorowuje proste szlaczki,
- koloruje obrazki, wypełnia kolorem kontury,
- rysuje rysunek zgodny
- z podanym tematem, maluje farbami, używa pędzla i innych przyborów.
Czynności samoobsługowe
- samodzielnie rozbiera się dość płynnie;
- może mieć kłopoty z samodzielnym ubieraniem się
- je łyżką, widelcem, raczej nie posługuje się nożem, pije z kubka,
- trzyma w ręce i je kanapkę, sprząta ze stołu,
- potrafi umyć i wytrzeć ręce, buzię, myje zęby pod kontrolą.

WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE
U dziecka pięcioletniego:
Uwaga
- jest mimowolna, krótkotrwała, niepodzielna,
- koncentracja uwagi jest tak silna na ważnym dla dziecka zadaniu, że nie odbiera wówczas innych bodźców.
Pamięć
- jest mimowolna, mechaniczna, krótkotrwała.
Spostrzeżenia dotykowe
charakteryzują się tym, że:
- dostarczają informacji dotyczących powierzchni rożnych rzeczy i sprzętów oraz takich zależności, jak: większe–mniejsze, dalej-bliżej, wyżej–niżej, głębiej-płyciej, ciężej-lżej.
Spostrzeżenia wzrokowe
przejawiają się tym, że:
- na obrazkach pięciolatek spostrzega do kilkunastu elementów,
- spostrzega w sposób na tyle analityczno-syntetyczny, że potrafi: różnicować kształty liter drukowanych, cyfr i kształty podstawowych figur geometrycznych,
- potrafi konstruować proste budowle według załączonego wzoru,
- spostrzega od 5 do około 8 różnic między podobnymi obrazkami,
- spostrzega podstawowe części człowieka.
Spostrzeżenia słuchowe
pięciolatka charakteryzują się tym, że:
- rozumie czytany tekst,
- lubi słuchać, kiedy mu się czyta
- w wyuczonym wierszu odtwarza rymy,
- potrafi podzielić zdanie na trzy- czterowyrazowe części,
- potrafi podzielić wyraz na dwie, trzy sylaby,
- po pewnym treningu potrafi wydzielić samogłoskę i spółgłoskę w nagłosie,
- nie wyodrębnia jeszcze głosek w wygłosie,
- potrafi tworzyć i odtwarzać proste rymy.
Myślenie
- pięciolatek ma duże trudności z przyswajaniem informacji dotyczących przestrzeni i czasu, ale zna i różnicuje pory roku,
- potrafi porównywać przedmioty, kształty ze względu na ich różnice lub podobieństwa,
- potrafi klasyfikować biorąc pod uwagę dwa, trzy kryteria
- myśli często w sposób skojarzeniowy,
- myślenie życzeniowe jest zwykle dla dziecka myśleniem prawdziwym,
- w myśleniu nie uwzględnia jeszcze przekształceń materiału.
Myślenie matematyczne
- dziecko pięcioletnie przelicza zbiór składający się z około 10 elementów,
- ostatni liczebnik odnosi do wielkości zbioru,
- potrafi na polecenie dokładać i zabierać,
- rozumie pojęcia: więcej, mniej, tyle samo,
- nie rozumie jeszcze pojęć: o tyle więcej, o tyle mniej, tyle razy mniej lub więcej.
Mowa
- prawidłowo wymawia głoski,
- nazywa przedmioty, czynności sytuacje, potrafi je opisać przy pomocy przymiotników,
- wypowiada się zdaniami,
- rozumie treść poleceń,
- pyta o nieznane słowa.

WŁAŚCIWOŚCI SPOŁECZNE
Dziecko pięcioletnie:
- próbuje bawić się zgodnie z innymi, bez ciągłych konfliktów, bojek, skarg,
- rzadziej obraża się, złości, płacze,
- bawi się w grupce,
- zaczyna przejmować się uczuciami innych rówieśników: pociesza, pomaga, okazuje współczucie,
- tak jak inni dokucza i przezywa niektóre dzieci.

EMOCJE
Dziecko pięcioletnie:
- silne, gwałtowne, trudne do opanowania przez dziecko, zwykle krótkotrwałe; gdy zostawia się dziecko w spokoju, to zazwyczaj mijają szybko,
- zmienne – stosunkowo łatwo płacz przechodzi w śmiech i odwrotnie,
- spontaniczne, wyraziste, nie panuje nad ekspresją,
- zaczyna rozumieć, że rodzice przyjdą po nie do przedszkola,
- zaczyna liczyć się z rówieśnikami i chcąc się z nimi bawić, coraz rzadziej obraża się, złości, płacze,
- zaczyna przewidywać reakcje dorosłych.

Właściwości rozwoju dziecka 6-letniego

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
Dziecku sześcioletniemu:
- rosną stopy i powoli zanika płaskostopie (kości stóp wysklepiają się),
- wydłużają się i twardnieją kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się proporcje ciała,
- powoli kształtuje się większa odporność na zmęczenie związane z dłuższym przebywaniem w jednej pozycji,
- rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka (część chrząstek zamienia się w kości) – ruchy dłoni stają się bardziej odporne na męczenie; drugi i ostatni etap kostnienia nadgarstka przypada na wiek około 10 lat – dziecko staje się zdolne do pisania w zeszycie w jedną linię,
- poprawia się płynność i szybkość ruchów rąk – dziecko łatwiej uczy się pisania w linijkach i łączenia liter, zaczyna także ładniej rysować, lepiej wycinać, może nauczyć się wiązania kokardki itp.
- do rozwoju kości dopasowuje się układ mięśniowy,
- mięśnie stają się silniejsze (wzrasta siła skurczu), są bardziej odporne na zmęczenie, wzrasta siła zwieraczy – dziecko nie musi już tak często załatwiać potrzeb fizjologicznych,
- rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne; lepiej pracuje serce, płuca (lepsze dotlenienie) i jednocześnie rośnie potrzeba ruchu, zwiększa się pojemność żołądka (zmniejsza się częstotliwość przyjmowanie pokarmów, a zwiększa się objętość przyswajanej jednorazowo porcji),
- dzieci stają się bardziej odporne na choroby.
Zmiany związane z płcią
- następuje początek kształtowania się trzeciorzędnych cech płciowych, u chłopców powoli rozwija się pas barkowy, u dziewcząt pas miednicowy, u chłopców bardziej niż u dziewcząt grubieją kości długie; do tych zmian dopasowuje się układ mięśniowy,
- pojawia się głód ruchu, ogromna potrzeba biegania, skakania, siłowania,
- dziewczynki preferują aktywność ruchową wymagającą większej precyzji,
- kościec ( także kości i mięśnie dłoni) kształtuje się około 1,5 do 2 lat, dłużej u chłopców niż u dziewcząt, w związku z tym dziewczynki bardziej niż chłopcy lubią rysować, wycinać, malować,
- u dziewczynek powoli zaczyna powstawać podściółka tłuszczowa.
Zmiany w układzie nerwowym
- są istotne i decydują o różnicach między dziećmi młodszymi a starszymi,
- wydłużają się wypustki komórek nerwowych, dojrzewają drogi nerwowe, dzięki czemu poprawia się szybkość i dokładność przewodzenia impulsów, wzrasta ilość połączeń nerwowych, poprawia się koordynacja ruchów,
- dojrzewają receptory zmysłów, pojawia się ostrość wzroku, wrażliwość na barwy, polepsza się zdolność odbioru bodźców słuchowych
- dzieci odbierają dokładniejsze informacje z otoczenia, dojrzewają okolice ruchowe kory mózgowej, polepsza się koordynacja i płynność (również ręki).

WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE
Dziecko sześcioletnie:
Uwaga jest jeszcze
- mimowolna, tzn. bodźce z otoczenia odwracają uwagę od tego, co dzieje się na zajęciach; czas uwagi jest ciągle jeszcze krotki (ok. 15 min.),
- dziecko nie potrafi skupić się na wykonaniu kilku czynności jednocześnie,
- dość silna koncentracja uwagi szybko wywołuje zmęczenie.
Przeważa wciąż pamięć
- mechaniczna, dlatego nowe treści powinny być często powtarzane i utrwalane z wykorzystaniem wielu zmysłów.
Ruch
- sześciolatek ma jeszcze słaby kościec i słabe mięśnie, musi często zmieniać pozycje.
Myślenie
- większość dzieci nie ma jeszcze ukształtowanej odwracalności myślenia, nie potrafi odwrócić procesu przekształceń,
- nie ma jeszcze ukształtowanych pojęć czasowych.
Pisanie
- dzieci mają wciąż silne napięcie mięśniowe rąk, palców, nadgarstka, przedramienia, barków,
- ruchy rąk u większości dzieci nie są jeszcze płynne,
- występuje geometryzacja i brak precyzji.
Stosunki przestrzenne
- dzieci mają jeszcze kłopot z oceną stosunków przestrzennych, np.: prawo, lewo, obok, za,
- wymagają wielu ćwiczeń typu zabawowego, które ułatwią późniejsze spostrzeganie.
Słuchanie
- dzieci zdolne są do podziału zdania na wyrazy, do analizy, syntezy sylabowej wyrazu, do wysłuchania głosek w nagłosie.
Spostrzeżenia zmysłowe i wyobrażenia
- dominuje myślenie przedoperacyjne, konkretno-wyobrażeniowe.

WŁAŚCIWOŚĆI SPOŁECZNE
U sześciolatków:
- powoli wzrasta antagonizm pomiędzy chłopcami a dziewczynkami; poczucie my chłopaki, my dziewczyny ułatwia integrację dzieci określonej płci, akceptację własnej płci i stopniowe uczenie się męskich i kobiecych ról społecznych,
- chłopcom mniej sprawnym dokucza się.

EMOCJE
Dziecko sześcioletnie:
- ma mniej dojrzały układ nerwowy niż siedmiolatek i z tego powodu silniej reaguje emocjonalnie,
- wszystkie emocje, te pozytywne, a tym bardziej negatywne oraz duża liczba różnorodnych bodźców, stanowią dla organizmu ogromny wydatek energetyczny,
- rozregulowuje się jego funkcjonowanie (staje się płaczliwe, drażliwe, nieznośne, agresywne itp.) – można pomoc mu, dostarczając mu owoców, kawałka czekolady, kanapkę itp. (glukoza i magnez) oraz stwarzając sytuacje ułatwiające wyciszenie się – elementy relaksacji.
- dojrzewają struktury kory mózgowej odpowiedzialne za czynności typowo szkolne,
- poprawia się wzrokowe i słuchowe spostrzeganie analityczno-syntetyczne,
- dojrzewają te struktury kory mózgowej, które odpowiedzialne są za procesy myślowe; obserwuje się początki myślenia konkretno-wyobrażeniowego, operacyjnego na konkretach,
- dojrzewa cały układ nerwowy w tym kora mózgowa, dzięki czemu poprawia się zdolność do skupiania uwagi (początki uwagi dowolnej) i poprawia się zdolność zapamiętywania; lepsza jest pamięć trwała, sprawniej przebiegają procesy pobudzania i hamowania.

Grupa VII „Ekoludki”

Dodano: 5 lutego 2014,11:57

grupa 5 ekoludki Grupa VII „EKOLUDKI”- dzieci 6- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Ewa Pelon
mgr Urszula Przybyło

POMOC NAUCZYCIELA:

Monika Koclęga

Jesteśmy grupą VII i nazywamy się “Ekoludki“. W naszej grupie są same urocze dziewczynki i sympatyczni chłopcy. Uczęszczamy do przedszkola już czwarty rok. Wiele potrafimy i dużo wiemy, staramy się też dbać o środowisko poznając go wszystkimi zmysłami. Chętnie uczestniczymy w różnorodnych konkursach i akcjach, także ekologicznych. Lubimy razem wesoło się bawić, często przy tym korzystamy ze swojej bogatej wyobraźni. Potrafimy ze sobą współpracować podczas pracy i zabawy. Wspaniale tańczmy i śpiewamy. Chętnie pomagamy swoim młodszym koleżankom i kolegom. Dobrze czujemy się w swojej grupie. Lubimy swoje panie, gdyż z nimi każdy dzień jest wesołą niespodzianką.