Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa VI "Czarodzieje":

A w “Czarodziejach,, – Maj!

Dodano: 26 kwietnia 2018,0:06

WIOSNA NA ŁĄCE

Drodzy Rodzice!

 

Miniony tydzień dał nam wiele okazji do podziwiana świata przyrody. Tym razem był to m.in. świat owadów, które w niejednym dziecku i w niejednym dorosłym budzą niechęć, lęk, obrzydzenie… Niezwykle ciekawe i inspirujące historie o życiu tych organizmów pomagają przełamać tę niechęć, niejednokrotnie wzbudzając podziw dla różnorodności i niezwykłego funkcjonowania społecznego niektórych gatunków. Zachowując więc wszelką niezbędną ostrożność, pomóżmy dzieciom zrozumieć różnorodność świata przyrody i wzajemną współzależność organizmów. W ten sposób wzbudzamy gotowość dalszego poznawania i budzimy szacunek dla tego, co nas otacza.

Uczymy tego, co najważniejsze:

  • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych m.in. poprzez wdrażanie do rozumienia, że żarty, które wydają się zabawne, komuś mogą sprawiać przykrość;

- pobudzanie naturalnej ciekawości świata i uczenie bezpiecznych sposobów obserwowania przyrody;

- kształtowanie postawy poszanowania przyrody; wzbudzanie zainteresowania światem zwierząt m.in. poprzez poznanie bogactwa świata owadów i przezwyciężanie niechęci do owadów;

- rozwijanie poczucia własnej wartości – budowanie pewności siebie i wiary we własne umiejętności m.in. poprzez wykonywanie i prezentowanie prac plastycznych na wystawie;

- rozwijanie umiejętności relaksowania się.

  • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- doskonalenie zręczności, zwinności i ogólnej sprawności ciała; koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej oraz sprawności manualnej m.in. poprzez składanie origami, kreślenie linii prostych poziomych; uwrażliwienie na tempo i na wartości rytmiczne o różnym czasie trwania; doskonalenie poczucia rytmu i frazy.

- doskonalenie koncentracji uwagi, analizy i syntezy sluchowej, słuchu fonematycznego

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się, panowania nad natężeniem głosu, wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z tematami zajęć (m.in. o nazwy zwierząt i roślin występujących na łące)

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez układanie historyjki obrazkowej przedstawiającej cykl rozwojowy motyla i opowiadanie historyjek, z użyciem zwrotów: najpierw, potem, później, na końcu; utrwalanie liczebników porządkowych; utrwalanie nazw dni tygodnia;

Jak wspierać dziecko?

  • W czasie spacerów warto poobserwować świat owadów np. w trawie. W ten sposób nie tylko uczymy postawy otwartości na świat, gotowości poznawania go, ale także oswajamy dziecko z owadami, które zwykle budzą niepokój. Oswajając, jednocześnie należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i uczyć ostrożności.

ŚWIĘTO MAMY I TATY

Drodzy Rodzice!

Dzieci wzrastają w określonej grupie społecznej, w określonej wspólnocie. Pierwszą i najważniejszą wspólnotą jest rodzina. To właśnie w tej najbliższej wspólnocie otrzymują miłość i uczą się ją odwzajemniać. Te lekcje to inwestycja w całe przyszłe życie. Wzór swoich rodzinnych relacji dziecko przeniesie w dorosłość. Współczesne badania wykazują, że rodzaj ukształtowanego w dzieciństwie przywiązania może wpływać na związki z ludźmi w dorosłym życiu. Jednym słowem, wszystko, czego dziecko nauczy się oczekiwać od swojego pierwszego opiekuna, staje się pryzmatem, przez który postrzega i interpretuje swoje późniejsze związki. To tu, w rodzinie, poprzez kontakty z innymi i rozwijające się relacje kształtuje się m.in. tożsamość dziecka. Nie bez znaczenia staje się czas spędzany wspólnie przy stole, rozmowy, zabawy, spacery, oglądanie fotografii, rodzinne opowieści, odwiedziny i kontakty z bliższą i dalszą rodziną. Te wspólne przeżycia pozwalają zrozumieć dziecku, skąd pochodzi, jakie są jego korzenie, kim jest. Im bardziej ta świadomość będzie w nim wzrastać, tym łatwiej będzie mu podejmować kolejne życiowe role, tym szybciej odpowie sobie na pytania dotyczące tego, co jest dla niego ważne, dokąd zmierza, jakie cele chce osiągnąć…

Uczymy tego, co najważniejsze:

  • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych m.in. poprzez komunikowanie własnych doświadczeń, planów i marzeń oraz uważne słuchanie o doświadczeniach, planach i marzeniach innych dzieci;

- rozwijanie rozumienia potrzeby i znaczenia społecznego pracy oraz postawy szacunku do wszelkiej pracy; zrozumienia, że praca jest ważna w życiu człowieka;

- kształtowanie tożsamości m.in. poprzez rozwijanie poczucia przynależności do rodziny – dzielenie się opowieściami o swoich bliskich; wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami; rozwijanie postawy szacunku do rodziców;

- kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb bliskich osób oraz umiejętności odpowiadania na te potrzeby;

- kształtowanie potrzeby sprawiania przyjemności bliskim osobom m.in. poprzez doświadczanie radości z możliwości obdarowania kogoś samodzielnie wykonanym prezentem.

  • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej; rozwijanie zręczności i zwinności; doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko m.in. poprzez dorysowywanie brakujących elementów rysunku zgodnie z instrukcją;

- rozwijanie umiejętności budowania dłuższej, wielozdaniowej wypowiedzi, poprawnej pod względem logicznym i gramatycznym; poszerzanie słownictwa o wyrazy i powiedzenia związane z tematami zajęć; ćwiczenia słowotwórcze; utrwalanie określeń stopnia pokrewieństwa; ćwiczenia ruchomych narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe;

DZIECI LUBIĄ SIĘ BAWIĆ

Drodzy Rodzice!

Dzieci nie rodzą się z negatywnym nastawieniem do ludzi, którzy są pod jakimś względem inni. Są otwarte i gotowe zaakceptować świat takim, jaki jest. Nie mają uprzedzeń, chyba że dorośli, którzy je wychowują, zarażą je uprzedzeniami, podzielą świat i ludzi na lepszych i gorszych. Świat dziecka wraz z rosnącymi możliwościami poznawczymi zatacza coraz szersze kręgi. Dzieci zaczynają też z czasem dostrzegać różnice między ludźmi i zadają pytania, które pomogłyby im te różnice zrozumieć. We współczesnym świecie coraz częściej otacza nas różnorodność, wielokulturowość, odmienność. Przemilczanie jej nie zda się na nic dobrego. Ludzie różnią się wyglądem, językiem, zwyczajami, cechami charakteru… i jest to ogromne bogactwo świata i ogromna wartość. Należy to doceniać i szanować. I pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi! Bez względu na kolor skóry, wiek, płeć! Może więc warto, ucząc poszanowania różnorodności, uczyć poszanowania jedności ludzkiej rodziny na całym świecie. Ta lekcja zaczyna się od szacunku dla domowników i dla tych, których spotykamy w przedszkolu i na podwórku.

Uczymy tego, co najważniejsze:

  • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie wrażliwości na ludzi i postawy poszanowania ich różnorodności;

- rozwijanie umiejętności dostrzegania i poszanowania podobieństwa między ludźmi m.in. poprzez rozwijanie umiejętności dostrzegania nie tylko różnic, ale i podobieństw między ludźmi;

- kształtowanie postawy pomagania koleżankom i kolegom w codziennych sytuacjach;

- utrwalanie nawyku grzecznego witania się;

- rozwijanie umiejętności współpracy w parach m.in. podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych;

- kształtowanie umiejętności zachowywania się po cichu, kiedy sytuacja tego wymaga.

  • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- doskonalenie umiejętności wykonywania podskoków; ćwiczenie zręczności i ogólnej sprawności fizycznej; doskonalenie sprawności manualnej m.in. poprzez odzwierciedlanie kształtu przedmiotów w formie przestrzennej; wdrażanie do rysowania kształtu koła; dokładne rysowanie linii zaokrąglonych po śladzie ciągłym i przerywanym;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez różne formy plastyczne (np. nadawanie kształtów ludzkich twarzy masie solnej); odzwierciedlanie w pracach plastycznych dostrzeżonych elementów otaczającego świata;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się; wzbogacanie słownika o wyrazy i określenia związane z tematami zajęć;  utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych, świadome regulowanie siły i kierunku wydychanego powietrza;

 

Grupa III „Czarodzieje”

Dodano: 10 marca 2014,12:03

grupa 5 ekoludki Grupa III „CZARODZIEJE”- dzieci 4- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Teresa Malara
mgr Iwona Karolczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Olga Skrzypiec

Grupa “Czarodzieje” to wesołe i zawsze uśmiechnięte buzie dzieci. W naszej grupie wesoło się bawimy i uczymy . Mamy tylko cztery lata, ale jesteśmy samodzielne. Lubimy zabawy ruchowe w naszej sali, na placu przedszkolnym i w sali zabaw ruchowych. Będziemy tańczyć, śpiewać, rysować i przy fajnej zabawie miło będzie płynął nam czas.