Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa VI "Czarodzieje":

Jesienią w grupie “Czarodzieje”

Dodano: 30 października 2017,21:54

Drodzy Rodzice!

Miniony tydzień dał nam okazję do uczenia się rozumienia istoty różnorodnych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pór roku, rozumienia, że prawa natury należy szanować, że trzeba umieć sobie z nimi radzić, chociażby poprzez to, że ubierzemy się stosownie do pogody, i jak unikać zagrożeń na przykład podczas ulewnego deszczu czy silnego wiatru. Są to bardzo praktyczne wiadomości i umiejętności. Uczą one także rozumienia konsekwencji zjawisk, ich przewidywania, zapobiegania niebezpieczeństwu, uczą podejmowania rozsądnych decyzji i nienarażania się na niebezpieczeństwo.

Uczymy tego, co najważniejsze:

  • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody, rozumienia zmienności pór roku, istoty zjawisk atmosferycznych, ich pozytywnych i negatywnych konsekwencji, umiejętności wykorzystania zjawisk atmosferycznych, unikania zagrożeń;

- rozwijanie poczucia własnej wartości m.in. poprzez doświadczanie sprawstwa i twórczego działania podczas wytwarzania prac plastycznych i konstrukcji z klocków wg własnego pomysłu, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami;

- wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych dzieł i podczas zabaw grupowych, poszanowania pracy własnej i innych;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności m.in. poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, ubieranie się stosownie do pogody.

  • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej; sprawności manualnej;

- wdrażanie do uważnego słuchania czytanych tekstów, zapamiętywania powtarzających się fragmentów i ich recytowania; wzbogacanie słownictwa o określenia związane z tematyką zajęć; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat np. określanie pogody i zjawisk atmosferycznych; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej;

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej i słuchowej oraz analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej;

- rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego m.in. poprzez układanie historyjki obrazkowej, określanie konsekwencji ubierania się nieadekwatnie do pory roku i pogody; inspirowanie do działań konstrukcyjnych poprzez wznoszenie pionowych i poziomych konstrukcji z klocków, wykonywanie wiatraczka wg instrukcji obrazkowej;

- wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby i jej graficznego obrazu; do rozumienia aspektu porządkowego liczb i posługiwanie się liczebnikami porządkowymi; tworzenie zbiorów, praktyczny rozkład liczby na składniki; wdrażanie do rozumienia pojęć: duży – mniejszy – mały, długi – krótszy – krótki, gruby – cieńszy – cienki; wdrażanie do rozumienia stałości liczby przedmiotów w zbiorze niezależnie od zmiany w ich układzie; dobieranie do pary wg zauważonych podobieństw; rozpoznawanie i nazywanie podstawowych kształtów figur geometrycznych.

Przypominamy o zebraniu w poniedziałek 06.11.2017r o godzinie 15,30. Zapraszamy

Grupa III „Czarodzieje”

Dodano: 10 marca 2014,12:03

grupa 5 ekoludki Grupa III „CZARODZIEJE”- dzieci 4- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Teresa Malara
mgr Iwona Karolczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Olga Skrzypiec

Grupa “Czarodzieje” to wesołe i zawsze uśmiechnięte buzie dzieci. W naszej grupie wesoło się bawimy i uczymy . Mamy tylko cztery lata, ale jesteśmy samodzielne. Lubimy zabawy ruchowe w naszej sali, na placu przedszkolnym i w sali zabaw ruchowych. Będziemy tańczyć, śpiewać, rysować i przy fajnej zabawie miło będzie płynął nam czas.