Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa VI "Czarodzieje":

Dodano: 2 października 2017,16:44

Drodzy Rodzice!

Podczas wielu zabaw i różnorodnych zajęć dzieci uczą się pojęć i rozwijają umiejętności, które będą niezbędne do poradzenia sobie w szkole już w niedalekiej przecież przyszłości. Począwszy od umiejętności skupienia uwagi na tym, co mówi nauczyciel i umiejętności zrozumiałego komunikowania swoich myśli (na miarę dziecięcych możliwości, oczywiście) po umiejętność rysowania po śladzie. Przede wszystkim powinnyśmy pamiętać, by nie ganić dziecka za to, że czegoś nie rozumie. Dzieci w wieku przedszkolnym i jeszcze wczesnoszkolnym, by pojąć pewne zasady i nabyć umiejętności, potrzebują bardzo wielu powtórzeń. Możemy je wesprzeć przede wszystkim cierpliwością i zachętą do działania, mądrze wykorzystując codzienne sytuacje lub organizując pewne zabawy. Bo to jest właśnie podstawowa tajemnica inteligencji – aby coś zrozumieć, potrzebujemy tego doświadczyć, czasem wielokrotnie!

Uczymy tego, co najważniejsze:

  • Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz postawy poszanowania przyrody;

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się m.in. poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela oraz odpowiadanie na pytania, rozwijanie odwagi wypowiadania własnych myśli;

- wdrażanie do życia w grupie społecznej m.in. poprzez uczenie czerpania radości ze wspólnej zabawy, zgodnej współpracy przy wykonywaniu wspólnych prac plastycznych i poszanowania pracy własnej i innych osób;

- rozwijanie właściwego poczucia własnej wartości m.in. poprzez doświadczanie sprawstwa i twórczego działania podczas  wytwarzania prac plastycznych wg własnego pomysłu;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in. poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i spaceru.

  • Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i zręczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej;

- rozwijanie wrażliwości, analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie spostrzegawczości i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej

- rozwijanie wrażliwości plastycznej na kolory i kształty; wdrażanie do rozumienia określenia jesienne kolory; rozwijanie pomysłowości i wyobraźni m.in. poprzez tworzenie kompozycji z kasztanów do wysłuchanej piosenki

Grupa III „Czarodzieje”

Dodano: 10 marca 2014,12:03

grupa 5 ekoludki Grupa III „CZARODZIEJE”- dzieci 4- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Teresa Malara
mgr Iwona Karolczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Olga Skrzypiec

Grupa “Czarodzieje” to wesołe i zawsze uśmiechnięte buzie dzieci. W naszej grupie wesoło się bawimy i uczymy . Mamy tylko cztery lata, ale jesteśmy samodzielne. Lubimy zabawy ruchowe w naszej sali, na placu przedszkolnym i w sali zabaw ruchowych. Będziemy tańczyć, śpiewać, rysować i przy fajnej zabawie miło będzie płynął nam czas.