Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa VI "Czarodzieje":

Czarodzieje w czerwcu omawiają tematy:

Dodano: 11 czerwca 2019,4:55

Dzieci 4-letnie z grupy III „Czarodzieje” w czerwcu omawiają tematy:

Na naszym podwórku.

Dbamy o przyrodę.

Wakacyjne podróże.

Nadszedł czas wakacji.

Nabywają następujące wiadomości, umiejętności i zachowania:

1. Potrafią wyrażać w sposób spontaniczny swoje przeżycia i odczucia.

2. Podejmują kontakt słowny opowiadając o tym co się wydarzyło lub co w tym momencie robi.

3. Aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach ortofonicznych i oddechowych.

4. Biorą udział w zabawach dźwiękonaśladowczych, np. poprawnie odtwarza odgłosy zwierząt.

5. Wykonują ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć słuchową, naśladują dźwięki odtwarza proste rytmy, dokonują analizy i syntezy sylabowej słowa.

6. Segregują odpady do wyznaczonych pojemników, wie dlaczego należy tak postępować.

7. Wiedzą dlaczego należy oszczędzać wodę i energie elektryczną.

8. Rozpoznają i nazywają środowiska przyrodnicze (las, park, łąka, naturalne zbiorniki wodne – jezioro, morze, rzeka).

9. Rozumieją, że o rośliny i zwierzęta należy się troszczyć.

10. Wiedzą jak należy pielęgnować rośliny doniczkowe: systematyczne podlewanie, wycieranie liści z kurzu.

11. Starają się przestrzegać podstawowych zasad szanowania przyrody, np. nie zrywa bez potrzeby kwiatów.

12. Wiedzą, że człowiek powinien dbać o przyrodę.

Wiersz do nauki w październiku

Dodano: 16 października 2018,23:37

„Jesienne liście”          Ewa Szelburg – Zarembina

Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście.

Z tym jesiennym wiatrem
odtańczą daleko,
i nie skończą tańczyć,
aż za siódmą rzeką.

Aż za siódmą rzeką,
Aż za siódma górą,
Aż je śnieg przykryje
Grubą, białą chmurą.

W październiku Czarodzieje omawiają tematy:

Dodano: 16 października 2018,23:29

W świecie teatru.

Jesienny sad.

Jesienią w ogrodzie.

Idzie jesień z deszczem.

Jedzie jesień do zwierząt.

Nabywają następujące wiadomości, umiejętności i zachowania:

 1. Uczestniczą w zabawach w formie opowieści ruchowych, wykorzystujących taniec i gest.
 2. Uczestniczą w przedstawieniach teatralnych i koncertach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.
 3. Stosują się do zasad zachowania obowiązujących w teatrze, na koncercie.
 4. Ilustrują treść piosenki ruchem wg instrukcji nauczyciela.
 5. Znają znaczenie symboli przedstawiających zjawiska pogodowe.
 6. Biorą udział w prowadzeniu kalendarza pogody.
 7. Rozróżniają i nazywają wybrane warzywa i owoce krajowe – jabłko, gruszka, śliwka.
 8. Znają nazwy drzew owocowych – jabłoń, grusza, śliwa.
 9. Wiedza jakie ptaki migrują wraz z nadejściem zimy – bocian, jaskółka, kukułka.
 10. Wiedza w jaki sposób wybrane zwierzęta przygotowują się do zimy.
 11.  Biorą udział w ćwiczeniach relaksacyjnych lub innych formach wypoczynku w grupie.
 12. Odkładają swoje rzeczy do swojej szuflady.
 13. Wieszają ręcznik w wyznaczonym miejscu.
 14. Trzymają przedmioty w jednej ręce i oburącz.
 15. Pełnią dyżury przy posiłkach, podczas zajęć i innych sytuacjach w zależności od potrzeb.