Ekolaczki - Przedszkole nr 15 w Zawierciu

Ekolaczki

ekolaczki logo

Grupa VI "Czarodzieje":

Dodano: 25 stycznia 2018,20:22

Kolorowe ferie

Drodzy Rodzice!

Jak wiadomo, ludzie wokół nas zachowują się bardzo różnie. Nie wszyscy wzbudzają sympatię, nie wszyscy są życzliwi, nie wszyscy są gotowi nieść pomoc. Ale każdy z nas, przynajmniej od czasu do czasu, potrzebuje życzliwości lub jakiejś formy pomocy od innych. Łatwiej jest ją przyjmować od ludzi życzliwych i łatwiej okazywać ludziom przyjaźnie nastawionym. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej stwarza sytuacje, w których dzieci mają możliwość ćwiczyć się w okazywaniu współczucia, życzliwości i pomagania. A tej pomocy czasami potrzebują ci, którzy niekoniecznie na tę pomoc „zasługują”. Jak wówczas zachowają się dzieci? To w dużej mierze zależy od przykładu, jaki widzą w dorosłych. Lekcja życzliwości jest inwestycją w całe przyszłe życie.

Doświadczenia emocjonalno-społeczne:

- kształtowanie postawy koleżeństwa, dzielenia się z innymi, wybaczania i zgodności, gotowości niesienia pomocy;

- budowanie poczucia tożsamości indywidualnej i grupowej, poczucia bliskości z innymi ludźmi i przynależności do wspólnoty m.in. poprzez dzielenie się z innymi swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami;

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez uczenie uważnego wysłuchania tego, co ma do powiedzenia druga osoba, spokojne oczekiwanie na swoją kolej i wdrażanie do komunikowania się umiarkowanym głosem;

- budowanie poczucia bezpieczeństwa m.in. poprzez określenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, rozumienia istoty zjawisk pogodowych zimą i zasad zachowania ostrożności w zimie.

Doświadczenia sensoryczno-motoryczne i poznawcze:

- rozwijanie sprawności ruchowej, zręczności i zwinności, poczucia rytmu, koordynacji wzrokowo-ruchowej i płynności ruchów dłoni; orientacji na kartce i utrwalanie określeń: na górze/na dole, z lewej/prawej strony obrazka, sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko m.in. poprzez zapełnianie rysunku barwą bez wychodzenia poza linię;

- rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków m.in. poprzez ocenę zachowania głównego bohatera, na podstawie obserwacji topniejącego śniegu, określania właściwości śniegu (suchy, sypki – nie lepi się, wilgotny – dobrze się lepi); wzbogacanie słownika o wyrazy związane z tematami zajęć; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej;

Warto porozmawiać o… tym, co to znaczy żyć w zgodzie z innymi!

W grupie rówieśniczej pojawia się wiele sytuacji, w których nie jeden raz trzeba powiedzieć „przepraszam”. Dzieci traktują przebaczenie niejako instynktownie. Kłócą się, czasami biją, a za chwilę znowu razem się bawią! Czują wielką potrzebę bycia razem! Zwykle wystarczy uśmiech, podanie ręki, by wspólna zabawa trwała. Dobre nastawienie wobec życia i ludzi należy utrwalać. Warto o takich sytuacjach rozmawiać i wspólnie je „przepracować”. Przebaczenie jest uporządkowaniem uczuć względem siebie samego i innych.

 

Grupa III „Czarodzieje”

Dodano: 10 marca 2014,12:03

grupa 5 ekoludki Grupa III „CZARODZIEJE”- dzieci 4- letnie

 

NAUCZYCIELKI:

mgr Teresa Malara
mgr Iwona Karolczyk

POMOC NAUCZYCIELA:

Olga Skrzypiec

Grupa “Czarodzieje” to wesołe i zawsze uśmiechnięte buzie dzieci. W naszej grupie wesoło się bawimy i uczymy . Mamy tylko cztery lata, ale jesteśmy samodzielne. Lubimy zabawy ruchowe w naszej sali, na placu przedszkolnym i w sali zabaw ruchowych. Będziemy tańczyć, śpiewać, rysować i przy fajnej zabawie miło będzie płynął nam czas.